Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està obert a noves descobertes, incorporacions i rectificacions. Si tens una obra que caldria catalogar o informació rellevant relativa a alguna obra publicada al catàleg, escriu-nos.

Guaix i tinta sobre paper
50 x 50 cm
Guaix i tinta sobre paper
50 x 50 cm
Guaix i tinta sobre paper
50 x 50 cm
Guaix i tinta sobre paper
50 x 50 cm
c.
Tinta sobre paper
50 x 50 cm
Guaix i tinta sobre paper
68,5 x 68,5 cm
Guaix i tinta sobre paper
70 x 70 cm
Guaix i tinta sobre paper
70 x 70 cm
Guaix i tinta sobre paper
70 x 70 cm
Guaix i tinta sobre paper
70 x 70 cm
Guaix i tinta sobre paper
70 x 70 cm
Tinta i color sobre paper
20,5 x 13 cm
Tinta i color sobre paper
20,5 x 13 cm
Tinta i color sobre paper
20,5 x 13 cm
c.
Oli sobre tela
40,5 x 15,5 cm