Contacte

Associació Joan Ponç
Via Augusta, 252-260, 5è. 08017 Barcelona

Les dades facilitades s’incorporaran en un fitxer amb titularitat de l’Associació Joan Ponç i s’usaran exclusivament pel formulari. D’acord amb la normativa vigent, aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Segons la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pots exercir els teus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades dirigint-te per escrit al domicili social de l’Associació Joan Ponç, situada a la Via Augusta, número 252-260, 5è, CP 08017 de Barcelona. Així mateix, i segons allò estipulat a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, pots revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, en el seu cas, per rebre comunicacions comercials per correu electrònic.

     Accepto la política de privacitat *