Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d’octubre hi introduirem canvis i s’ampliarà.

2285
Tinta sobre paper
24 x 33 cm
c. 1983
Oli sobre tela
50 x 40 cm
c. 1983
Oli sobre tela
70 x 60 cm
c. 1983
Oli sobre tela
100 x 60 cm
c. 1983
Oli sobre tela
100 x 65 cm
c. 1983
Oli sobre tela
50 x 46 cm
c. 1983
Oli sobre tela
55 x 38 cm
c. 1983
Oli sobre tela
60 x 80 cm
c. 1983
Oli sobre tela
81 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
60 x 73 cm
c. 1982
Oli sobre tela
73,5 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 100 cm
c. 1982
Oli sobre tela
65 x 81 cm
c. 1982
Oli sobre tela
73 x 115 cm