Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està obert a noves descobertes, incorporacions i rectificacions. Si tens una obra que caldria catalogar o informació rellevant relativa a alguna obra publicada al catàleg, escriu-nos.

c. 1983
Oli sobre tela
100 x 65 cm
c. 1983
Oli sobre tela
81 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 81 cm
1982
Oli sobre tela
60 x 73 cm / 58 x 70 cm / 59 x 72 cm / 61 x 74 cm
1982
Oli sobre tela
60 x 73 cm
1982
Oli sobre tela
60 x 73 cm
1982
Oli sobre tela
60 x 73 cm
c. 1982
Oli sobre tela
73,5 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 100 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 100 cm
c. 1982
Oli sobre tela
65 x 81 cm
1982
Oli sobre tela
65 x 81 cm
1982
Oli sobre tela
60 x 63 cm