Vidu blau de la clau

Data:
Tècnica: Oli sobre tela
Dimensions: 27 x 22 cm
N. cat.: 2425