Personatges màgics

Data: 1947
Tècnica: Guaix sobre paper
Dimensions: 50 x 65 cm
N. cat.: 1950