Suite Neurastènica

Data: 1968
Tècnica: Guaix sobre paper
Dimensions: 49,50 x 50 cm
N. cat.: 3090

Exposicions