Aviso legal

Drets de propietat intel·lectual

L’Associació Cultural Joan Ponç ha realitzat totes les gestions raonables per identificar els titulars dels drets d’autor i per obtenir les autoritzacions pertinents. Qualsevol error o omissió que es comuniqui als editors serà corregida en la major brevetat possible.

© de la Web

Tots els drets reservats. Tots els continguts del lloc web www.joanponc.cat, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions, o qualsevol altre element del seu disseny o estructura, són propietat exclusiva de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JOAN PONÇ, associació titular de la pàgina web domiciliada a Via Augusta, 252-260, 5è, 08017 de Barcelona, amb CIF G-64784515 i inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de Barcelona. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, haurà de fer-se amb el consentiment previ dels responsables de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JOAN PONÇ (d’ara endavant, l’Associació)

© Associació Joan Ponç, 2017

© de les imatges

El copyiright de les obres de Joan Ponç és gestionat pel Vegap.

© Joan Ponç, VEGAP, Barcelona, 2017

© de les fotografies

Els fotògrafs amb imatges a la web són: Martí Gasull, Colita, Pilar Aymerich, Daniel Villegas, Edith García Rey, Lina Magurean i Anna Pons. Per utilitzar aquestes imatges, amb independència de les condicions acordades entre les parts implicades i l’Associació, haureu d’obtenir autorització directa dels seus autors o dels gestors dels seus drets d’autor. Les fotografies de Martí Gasull procedeixen de l’arxiu de la galeria Joan Prats i dels arxius de diverses col·leccions particulars.

L’Associació Joan Ponç no es fa responsable de l’ús d’aquestes imatges per part de tercers.

Política de protecció de dades de caràcter personal

L’accés a alguns dels serveis que l’Associació ofereix a través de la seva pàgina web implica l’emplenament de formularis de sol·licitud i el subministrament per part dels usuaris d’algunes dades de caràcter personal. L’Associació, que es compromet a prendre les mesures de seguretat necessàries per garantir-ne la confidencialitat i la integritat. Aquesta informació serà emmagatzemada i tractada per l’Associació amb cap altra finalitat que l’expressada als respectius formularis.

L’Associació Joan Ponç sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer titularitat de l’Associació Joan Ponç, amb domicili a Via Augusta, 252-260, 5a planta, 08017 Barcelona.

Us recordem que teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a associacio@joanponc.cat.

L’acceptació d’aquestes condicions comporta el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu, per l’enviament d’informacions comercials sobre l’Associació Joan Ponç, així com també a la seva incorporació posterior a l’esmentat fitxer automatitzat.

Garantia de privacitat

L’Associació realitza un seguiment i anàlisi estadístics del trànsit de visites al lloc web amb l’objectiu de millorar-ne i optimitzar-ne l’estructura i els continguts. Aquesta informació en cap cas possibilita la identificació personal dels usuaris, la identitat dels quals roman anònima.

Enllaços

La pàgina web conté enllaços hipertextuals a altres pàgines web gestionades per tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és dirigir els usuaris a altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser d’interès. L’Associació no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests links, gestionada per tercers.

Disponibilitat i accessibilitat al lloc web

L’Associació no pot garantir la disponibilitat ininterrompuda de la pàgina web i dels seus continguts, ja que la seva operativitat depèn d’empreses i infraestructures alienes a l’Associació. En la mesura que sigui possible, l’Associació avisarà amb antelació de qualsevol tipus d’interrupció en el funcionament que pugui patir la pàgina web.

L’Associació queda al marge, doncs, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que la manca de disponibilitat de la pàgina web pugui causar als seus usuaris o clients.

Copyright dels continguts

L’Associació Joan Ponç gestiona els drets de totes les pàgines d’aquest lloc web a excepció de les imatges, que van a càrrec del VEGAP.

L’Associació Joan Ponç no es fa responsable de l’ús d’aquestes imatges per part de tercers.