Suite Neurastènica

Data: 1969
Tècnica: Guaix sobre paper
Dimensions: 50 x 50 cm
N. cat.: 0559

Bibliografia