Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1946
Guaix sobre paper
21,3 x 27,5 cm
c. 1946
Guaix sobre paper
35 x 35 cm
c. 1946
Arxiu Marca. Hemeroteca de la Universitat Autònoma de Barcelona
Gravat sobre paper il·luminat amb guaix i tinta
19 x 25 cm
1946
Guaix sobre paper
27 x 21 cm
1946
Guaix sobre paper
27,5 x 21,3 cm
1946
Guaix sobre paper muntat sobre fusta
36 x 25 cm
c. 1946
Casa Museu Pintor Abelló. Mollet del Vallés. Barcelona
Gravat sobre paper il·luminat amb guaix i tinta
25 x 38 cm
1946
Guaix sobre paper
31,5 x 21,7 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
21 x 27 cm
1946
Guaix sobre paper entelat
26,5 x 20 cm
1946
Oli sobre paper
22 x 31,5 cm
1946
Guaix sobre paper
31,5 x 21,7 cm
1946
Guaix sobre paper
27 x 21 cm
c. 1946
Col·lecció particular. Barcelona
Guaix i tinta sobre paper
21 x 14,5 cm
1946
Tinta sobre paper
16,5 x 26 cm