Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
c. 1947
Oli, guaix i pastel sobre paper
48 x 39 cm
1947
Fundació La Caixa. Barcelona
Oli i guaix sobre paper
100 x 70 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
41 x 27 cm
1947
Tinta sobre paper
44 x 56 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
43,5 x 56 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
51 x 65 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
43,5 x 56 cm
c.
1947 - 1948
Guaix i tinta sobre paper
50 x 65 cm
1947
MACBA. Barcelona. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Oli sobre tàblex
48 x 62 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
44 x 28 cm
c. 1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Guaix i tinta sobre paper entelat
56 x 44 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
50 x 65,5 cm
1947
Oli sobre paper entelat
66 x 50 cm