Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1978
Guaix i tinta sobre paper
14,5 x 18 cm
1977
Guaix i tinta sobre paper
64 x 68 cm
c. 1977
Oli sobre tela
66,5 x 100 cm
1977
Guaix sobre paper
63 x 68 cm
c. 1977
Col·lecció particular
Oli sobre tela
100 x 65,5 cm
c. 1977
Oli sobre tela
130 x 162 cm
1977
Oli sobre tela
89 x 146,5 cm
1977
Oli sobre fusta
114 x 146 cm
1977
Oli sobre tela
97 x 130 cm
1977
Guaix i tinta sobre paper
64,5 x 70 cm
1977
Oli sobre tela
90 x 150 cm
1977
Guaix i tinta sobre paper
68 x 64 cm
c. 1977
Oli sobre tela
24 x 61 cm
1977
Guaix i tinta sobre paper
37 x 19 cm
1977
Oli sobre tela
46 x 65 cm