Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
49,5 x 63 cm
c. 1947
Guaix i tinta sobre paper entelat
50 x 65 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
51 x 65 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
56,5 x 41 cm
c. 1947
Guaix sobre paper entelat
65 x 41,5 cm
1947
Oli i tinta sobre paper entelat
49 x 65 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
55 x 40 cm
c. 1947
Guaix i tinta sobre paper
37 x 47 cm
1947
Tècnica mixta sobre paper
50 x 69 cm
1947
Tinta sobre paper
28 x 21,5 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
41 x 28 cm
c. 1947
Oli sobre tàblex
64 x 48 cm
1947
Paper entelat sobre cartó
49 x 64 cm