Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

Guaix i llapis gras sobre paper
Particular 27 x 20,5 cm
Oli sobre tela muntada sobre fusta
Col·lecció particular 100 cm de diàmetre
Tinta sobre paper
Particular 20,5 x 13 cm
Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 30,5 x 21,5 cm
Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 50 x 70 cm
1943
Oli sobre tela
Particular 56,2 x 42,2 cm
1943
Oli sobre tela
Particular 27 x 36 cm
c. 1943
Tinta sobre paper
Casa Museu Pintor Abelló. Mollet del Vallés. Barcelona 16 x 21 cm
1945
Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 31,5 x 21,5 cm